Home

Welkom bij Postma & Roling

Het sluitend krijgen van de gemeentelijke begroting wordt ieder jaar lastiger. En dat zal de komende tijd alleen maar moeilijker worden met alle regeringsplannen in het verschiet. Aan de andere kant wilt u als gemeente het sporten bevorderen. Kan die nieuwe sporthal nog wel worden gerealiseerd? Hoe zit het met toekomstige financiële en bestuurlijke risico's? Is er wat te doen aan het jaarlijkse exploitatietekort van het zwembad? Postma & Roling is een ervaren en resultaatgerichte intermediair in de sportsector met de focus op het "ontzorgen" van u als gemeente. 

De intermediair tussen gemeente en gebruiker

 

 

content image

Breaking news

21-10-2016

Duurzaam gebouwde en 100% energieneutrale overdekte zwembaden (hydrotherapie baden).

Postma & Roling heeft zes duurzaam gebouwde en 100% energieneutrale overdekte zwembaden (hydrotherapie baden) ontwikkeld. Deze overdekte zwembaden (hydrotherapie baden) kunnen met een eenmalige investeringsbijdrage van de gemeente, een school of een zorginstelling worden gebouwd. Een jaarlijkse bijdrage van de gemeente, de school of de zorginstelling in de exploitatiekosten is niet noodzakelijk.

Postma & Roling zorgt voor het volledige beheer en een risicodragende en kostendekkende exploitatie van het overdekte zwembad (hydrotherapiebad). Alle beheer en exploitatiekosten, met uitzondering van de investeringskosten, van deze overdekte zwembaden (hydrotherapie baden) kunnen daarom worden betaald uit de inkomsten. De exploitatie van deze overdekte zwembaden (hydrotherapie baden) is kostendekkend, omdat er geen energiekosten zijn en de overdekte zwembaden een maximale bezettingsgraad hebben.

Lees verder

Kostendekkende exploitatie van uw sportvoorziening

21-09-2016

Gemeenten willen veld-, zaal- en zwemsporten bevorderen. Maar betalen hiervoor ook een steeds hogere subsidie. Naast de investeringskosten moet een groot deel van de exploitatiekosten worden betaald. De economische crisis dwingt gemeenten te bezuinigen, terwijl zij er juist taken bij krijgen. Logisch dat de begroting niet meer sluitend is te krijgen. Daarom willen gemeenten het eigendom, beheer en de exploitatie van sportaccommodaties overdragen aan derden en de subsidies beperken. 

Dit noemen we ook wel outsourcing van sportaccommodaties. De eerste stap is dan een risicodragende en kostendekkende exploitatie. De gemeente betaalt de investering en de gebruiker betaalt de exploitatiekosten. 

Marktontwikkelingen
1. Zwemverenigingen en KNZB
Deze partijen willen meer betrokken worden bij de exploitatie. De inzet van zwemverenigingen en vrijwilligers verlaagt de exploitatiekosten en verhoogt de inkomsten. 

2. Zwemondernemingen
Steeds vaker beginnen zwemonderwijzers hun eigen zwemonderneming. Dit bevordert de kwaliteit van het zwemonderwijs. De inzet van zwemondernemingen verlaagt de exploitatiekosten en verhoogt de inkomsten. 

3. Sportstichtingen
Sportstichtingen zijn stichtingen van meerdere sportverenigingen, die gezamenlijk een sporthal of sportveld beheren. Door de inzet van vrijwilligers worden de exploitatiekosten sterk verminderd. 

4. Sportverenigingen
Veel veldsportverenigingen beheren en onderhouden hun eigen sportvelden. De inzet van vrijwilligers beperkt de kosten en maakt een sluitende begroting mogelijk.

5. Buitenschoolse opvang
De buitenschoolse opvang heeft sportaccommodaties nodig om kinderen sportief bezig te houden. Integratie van sportvereniging en buitenschoolse opvang bevordert het gebruik van de sportaccommodaties. Waardoor de exploitatiebegroting verbeterd.

Sport heeft de toekomst
Postma & Roling is zich bewust van de maatschappelijke functie die deze voorzieningen hebben voor de samenleving. Daarom neemt Post & Roling graag haar verantwoordelijkheid voor het technische beheer en een sluitende begroting. Vrijwilligers ondersteunen de verenigingen bij het dagelijks beheer en onderhoud. En u als gemeente bent nergens meer voor verantwoordelijk en betaalt uitsluitend de investeringskosten. Zo heeft ook uw sportvoorzieningen opeens weer een gezonde toekomst! 

Lees verder