Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door Postma & Roling met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Postma & Roling verstrekt door middel van deze website informatie over haar werkzaamheden als inkoopbureau gericht zorg- en onderwijsinstellingen. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Postma & Roling aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website.

Postma & Roling aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van eventueel op deze website opgenomen tarieven of overige calculaties.

Hoewel Postma & Roling alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is zij niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.
De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder bijvoorbeeld begrepen: teksten, vergelijkingen, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken zijn eigendom van of in licentie bij of geplaatst met toestemming ten gunste van Postma & Roling en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Alle hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.

Het is de gebruiker van de site niet toegestaan (een gedeelte van) de inhoud van de site te vermenigvuldigen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding aan derden beschikbaar te stellen, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Postma & Roling.