Maatschappelijke situatie

De economische en financiële crisis dwingt gemeenten om langdurig en fors te bezuinigen. Er komen steeds meer taken (WMO) en tegelijk is er steeds minder geld om deze taken uit te voeren. Het is zaak om prioriteiten te stellen. Gemeenten moeten zich beperken tot de kerntaken. 

Elke gemeente beheert en exploiteert sportaccommodaties. Kijkend naar deze voorzieningen betaalt u als gemeente op dit moment voor het:

  1. risico van nieuwbouw, beheer, groot onderhoud en renovatie
  2. exploitatierisico
  3. financieringsrisico
  4. investerings- en exploitatietekort
  5. risico voor de aankoop van de grond 

 

Druk op de gemeentelijke begroting


In het huidige economische klimaat is dit niet langer houdbaar. Komt bij dat veel sporthallen, gymnastieklokalen en andere sportvoorzieningen niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd en vaak verouderd zijn. Zwembaden is een verhaal apart. Deze sector staat helemaal onder druk. Bezoekersaantallen lopen terug, onderhoud wordt uitgesteld, schoolzwemmen opgeheven en soms worden de deuren zelfs geheel gesloten. 

Wat zijn de mogelijkheden?


Door zwemverenigingen/KNZB, zwemondernemingen en sportstichtingen in te schakelen en buitenschoolse opvang verbeterd de bezettingsgraad (meer inkomsten) en dalen de exploitatiekosten. Een kostendekkende exploitatie van sportaccommodaties, tegen marktconforme tarieven, is mogelijk! Gemeenten betalen uitsluitend de investeringskosten. En alle exploitatiekosten worden betaald uit de opbrengsten. 

Ook kunnen gemeenten sportaccommodaties verhuren of verkopen. De taak van de gemeente beperkt zich dan tot accommodatiebeleid, of te wel de aanleg of bouw van nieuwe en vervanging van bestaande sportaccommodaties. Deze beleidswijziging maakt een besparing van ca. € 30 per inwoner per jaar op het sportbeleid mogelijk.