Over Postma & Roling

Gaat het om voorzieningen als zwembaden, sporthallen en gymnastieklokalen, dan worden er meestal huur- en exploitatieovereenkomsten afgesloten voor langere perioden. Soms wel voor 40 jaar. Als gemeente moet u er dus goed op kunnen vertrouwen, dat degene waar u mee in zee gaat, de voorzieningen conform de vooraf gestelde voorwaarden beheert. 

Postma & Roling verricht sinds jaren een groot aantal opdrachten voor de overheid en exploitanten op het gebied van sportvoorzieningen. Van het kopen, huren of overnemen van de gehele risicodragende exploitatie tot haalbaarheidsonderzoek en exploitatieverbeterende adviezen.

Zwembaden en andere sportvoorzieningen vormen al geruime tijd één van de belangrijkste activiteiten van Postma & Roling, zowel als het gaat om exploitatie en management, als op het terrein van nieuwbouw en renovatie. Zo is er veel kennis en ervaring opgebouwd van deze markt.

Wat kan Postma & Roling voor u betekenen?

  1. Uw gemeente informeren en adviseren over de laatste marktontwikkelingen en over een kostendekkende exploitatie van uw sportaccommodatie(s)
  2. Uw gemeente een huur- of koopcontract aanbieden voor het huren of kopen van uw sportaccommodatie(s). Outsourcing van sportaccommodaties: uw gemeente betaalt geen exploitatiesubsidie meer, maar Postma & Roling betaalt uw gemeente een huur- of koopprijs voor het huren of kopen van uw gemeentelijke sportaccommodatie(s).
  3. Uw gemeente een ontwikkelingscontract aanbieden voor het ontwikkelen van uw nieuwe of vervanging van uw oude sportaccommodatie(s)s. U betaalt dan één vaste jaarlijkse bijdrage voor zowel de nieuwbouw als exploitatie gedurende 40 jaar.