Sportaccommodaties en de toekomst

Gemeenten willen veld-, zaal- en zwemsporten bevorderen. Maar betalen hiervoor ook een steeds hogere subsidie. Naast de investeringskosten moet een groot deel van de exploitatiekosten worden betaald. De economische crisis dwingt gemeenten te bezuinigen, terwijl zij er juist taken bij krijgen. Logisch dat de begroting niet meer sluitend is te krijgen. Daarom willen gemeenten het eigendom, beheer en de exploitatie van sportaccommodaties overdragen aan derden en de subsidies beperken. 

Dit noemen we ook wel outsourcing van sportaccommodaties. De eerste stap is dan een risicodragende en kostendekkende exploitatie. De gemeente betaalt de investering en de gebruiker betaalt de exploitatiekosten. 

Marktontwikkelingen
1. Zwemverenigingen en KNZB
Deze partijen willen meer betrokken worden bij de exploitatie. De inzet van zwemverenigingen en vrijwilligers verlaagt de exploitatiekosten en verhoogt de inkomsten. 

2. Zwemondernemingen
Steeds vaker beginnen zwemonderwijzers hun eigen zwemonderneming. Dit bevordert de kwaliteit van het zwemonderwijs. De inzet van zwemondernemingen verlaagt de exploitatiekosten en verhoogt de inkomsten. 

3. Sportstichtingen
Sportstichtingen zijn stichtingen van meerdere sportverenigingen, die gezamenlijk een sporthal of sportveld beheren. Door de inzet van vrijwilligers worden de exploitatiekosten sterk verminderd. 

4. Sportverenigingen
Veel veldsportverenigingen beheren en onderhouden hun eigen sportvelden. De inzet van vrijwilligers beperkt de kosten en maakt een sluitende begroting mogelijk.

5. Buitenschoolse opvang
De buitenschoolse opvang heeft sportaccommodaties nodig om kinderen sportief bezig te houden. Integratie van sportvereniging en buitenschoolse opvang bevordert het gebruik van de sportaccommodaties. Waardoor de exploitatiebegroting verbeterd.

Sport heeft de toekomst
Postma & Roling is zich bewust van de maatschappelijke functie die deze voorzieningen hebben voor de samenleving. Daarom neemt Post & Roling graag haar verantwoordelijkheid voor het technische beheer en een sluitende begroting. Vrijwilligers ondersteunen de verenigingen bij het dagelijks beheer en onderhoud. En u als gemeente bent nergens meer voor verantwoordelijk en betaalt uitsluitend de investeringskosten. Zo heeft ook uw sportvoorzieningen opeens weer een gezonde toekomst!