Privacy

Postma & Roling hecht er grote waarde aan dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande waarborgen voor de bescherming van uw privacy. Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend met betrekking tot Postma & Roling. Iedere verwerking is in overeenstemming met de wet en geschiedt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze.