Diensten

Belangrijke zaken waarbij Postma & Roling o.a. haar diensten aanbiedt:

  • Kopen of huren voorziening
  • Overname risicodragende exploitatie
  • Exploitatiebegroting
  • Exploitatieverbeterende adviezen
  • Ontwikkelen van een toekomstvisie
  • Haalbaarheidsonderzoek
  • (Ver)bouwkosten- en investeringsbegroting
  • Procesmanagement
  • Nieuwbouw