Goed financieel management is belangrijker dan ooit om de doelstellingen van een sportaccommodatie te verwezenlijken en de continuïteit ervan te waarborgen. Postma & Roling helpt u niet alleen bij het maken van de juiste keuzes bij nieuwbouw of verbouw van sportaccommodaties. Maar neemt tegelijk de veelal hoge exploitatietekorten op deze voorzieningen van u over.

Postma & Roling is bereid onderstaande zaken voor de nieuwbouw van uw sportvoorziening uit te voeren tegen een vaste jaarlijkse bijdrage:

 1. Aankoop grond
 2. Programma van eisen
 3. Ontwerp gebouw
 4. Financiering gebouw
 5. Realisatie/bouw
 6. Beheer
 7. Groot onderhoud en renovatie
 8. Exploitatie
 9. Afbraak na 40 jaar

Voordelen voor u als gemeente zijn:

 1. U hoeft niks te financieren
 2. U heeft geen risico's bij de bouw
 3. U hoeft het gebouw niet te beheren of te exploiteren
 4. U draagt geen enkel risico en bent daarom nergens voor verantwoordelijk